Ajar

Äàðõàí õîòûí ÎÈÖ ñóðãóóëèéí íýãýí ¿åèéíõíèé àìüäðàëààñ

Øàð ìýäýý

2009-07-08 14:21

9-ð àíãèéí 11 á¿ëýã áàéæ áîëîõ óó? Õàðèí ÎÈÖ ñóðãóóëüä áàéäàã ãýõ øàð ìýäýý íèéòëýãäæýý.

Òèéìýýñ èõ õýë àìòàé, õýð¿¿ë óðóóëòàé áàéäàã ãýíý ø¿¿. ¯ðãýëæ ìºðãºë人í öîõèîí äýãääýã èéì àìüäðàë 10 æèëèéí ýíãèéí íýãýí ñóðãóóëüä ºðíºñººð áàéâàë òà þó ãýõ âý? Èðýýä¿éã íü ãýãýýëýãýýð òºñººëºõºä õ¿íä ñàíàãäàæ áàéãàà áèç.

Ãýõäýý ñóðãóóëèéí çàõèðãàà ýë áàéäëûã çàñàõ íýã àðãà õýìæýý àâñàí ãýíý. ßìàð àðãà õýðýãëýñýí þì áîë?

Ангилал : øàð ìýäýý | Нийтэлсэн : Ajar_admin | Уншсан (3396) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл